Soutěžní komise

Ředitel soutěže:
Jaroslav Polanecký, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Předseda soutěžní komise:
Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Členové soutěžní komise:
Jakub Berdych, Qubus
Robert Jahn, Imperial Karlovy Vary, a. s.
Vladimír Jelínek, Moser, Crystalex
Markéta Vejrostová, Moravská galerie v Brně